Bilder (side 1)


Dyktige håndtverkere i mange generasjoner


Dyktige håndtverkere i mange generasjoner


Lafting er håndarbeide


Lafting er håndarbeide


Eksempel på tilbygg i laftet tømmer


Eksempel på innvendig belistning


Heltre kjøkken kan også leveres


Eksempel på vanlig verandaløsning med egenproduserte utskårne søyler


Ikke alle bygg er like store!


 

Per Odd Skogen
Rute 532
2870 DOKKA

Mobil: 97 70 90 10
Privat: 61 11 93 09
poskogen@hotmail.com