Tømmer

Da Vest-Torpa ligger i et typisk grantømmer distrikt, er det lokalt nesten ikke benyttet furutømmer i tidligere tider, uten at levetiden på gamle hus ser ut til å være kortere av den grunn. Så langt det er mulig foretrekkes lokalt virke bl.a på grunn av kontrollbare forhold med evt. Forurensing av skogen. Spesielt med utenlandsk virke er det jo vanskelig, for ikke å si umulig kontrollere dette. Omtrent 85% av produksjonen er grantømmer, resten furutømmer. Normalt 6”, 7” og 8” tykkelse på tømmeret, men har også laftet av 10” tømmer.


 

Eget tømmer?

Har du tilgang til eget tømmer, eller har bekjente med tømmer til salgs, er du like velkommen til å få laftet opp ditt prosjekt. Problemer med å få skåret, barket, tørket eget tømmer, det ordner min samarbeidspartner Torpa Sag.

Per Odd Skogen
Rute 532
2870 DOKKA

Mobil: 97 70 90 10
Privat: 61 11 93 09
poskogen@hotmail.com